Bıçakcılar Çandarlı Elektrik Üretim A.Ş, 2007 yılında İzmir ili Dikili ilçesinde RES üretim faaliyetlerinde bulunmak maksadıyla söz konusu bölgede gerekli başvuruları yaparak ölçüm, tetkik ve fizibilite faaliyetlerini tamamladıktan sonra 26/01/2012 tarihinde, 4628 sayılı Elektrik Piyasası kanunu ve ilgili mevzuatı uyarınca elektrik üretim lisansı almıştır. Pitane RES Üretim tesisi Şubat-2015’te faaliyete geçmiştir.İnşaat ve KurulumTesis